Uten god dyrehelse – ingen matsikkerhet

God dyrehelse blir ofte glemt når det gjelder å sikre nok og riktig mat til verdens befolkning. Men det er faktisk avgjørende.

God dyrehelse er viktig både for matsikkerheten og for mattryggheten, og gir bedre dyrevelferd. Friske dyr produserer både mer og tryggere mat. Matproduksjonen blir mer klimavennlig og mer bærekraftig om vi reduserer antall syke husdyr.

Kilde: Nationen