Statistik över ekologisk animalieproduktion 2018

Nu finns jordbruksverkets statistik över ekologisk animalieproduktion 2018 tillgänglig. Statistiken visar att slakten av ekologiska djur ökade för alla djurslag utom kyckling. Särskilt mycket ökade slakt av nötkreatur och även invägning av ekologisk mjölk ökade.

Slakten av ekologiska slaktkycklingar har ökat kraftigt under några år men minskade under 2018 med 27 procent. Precis som med gris så står den ekologiska produktionen av slaktkycklingar för en mycket liten del av den totala, 0,8 procent.

Kilde: Lantbruksnytt