Overskot av egg, framleis dugnad for gris og sau

Marknadsregulator Nortura si prognose for kjøt- og eggmarknaden viser berre mindre endringar så langt i år. Det er underskot av gris, storfe, sau og lam, medan det er overskot av egg.

– Det store overskotet av egg viser heilt klart at det ikkje finst rom for nyetablering innanfor eggsektoren, seier direktør Ole Nikolai Skulberg for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura i ei pressemelding.

Kilde: Nationen