Omsetningsavgifter for andre halvår 2019

Omsetningsrådet har kommet med tilrådninger om satsen for omsetningsavgifter fra 1. juli og departementet har fulgt disse tilrådningene.

Omsetningsavgiften på egg øker med 0,10 kr/kg til 0,80 kr per kg, mens fjørfekjøtt forblir 28 kr/ kg for andre halvår 2019.

Kilde: Regjeringen