Lokallag

NFL har omkring 1000 medlemmer som er organisert i 11 lokallag. Det er varierende aktivitet i de enkelte lagene, men de fleste har et eller flere fagarrangement i løpet av året og avholder fag- og årsmøter. Lokallagene fremmer innspill ovenfor de lokale Bondelagene i forkant av jordbruksforhandlingene.

Hvert år avholder Norsk Fjørfelag lokallagsledermøte. Aktuelle tema tas opp, og strategi og arbeidsplan legges for kommende år for administrasjonen/ansatte, styret og lokallagsarbeid.

Her finner du oversikt over lokallagene i Norsk Fjørfelag og kontaktinformasjon til leder, i tillegg til styret i Kyllingprodusentenes Landslag.

Ledere i Lokallag, sist oppdatert 6/12-2018

Styret i Kyllingprodusentenes Landslag