Det nye styret i Norsk Fjørfelag. Fra venstre styremedlem Arthur Knutsen, 2. vara Ingunn Dalaker Øderud, ordfører Jan Arne Broen, 1. vara Kjersti Kraabøl Dompidal, styremedlem Jarle Hole, styreleder Kolbjørn Frøseth, styrerepresentant Ole Henrik Lauritzen, nestleder Tone Steinsland og representant for KL Tor Rune Gudmestad.

Styret i Norsk Fjørfelag

På årsmøtet på Hamar 8. mars ble Kolbjørn Frøseth valgt til ny styreleder i Norsk Fjørfelag. Tone Steinsland ble valgt som nestleder.

Kontaktinformasjon til det nye styret finner du her!