Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Mange forbrukere er opptatt av å spise klimavennlig. Ønsker du å spise kjøtt er det lite som er mer klimavennlig enn norsk kylling. -Med økt bruk av fornybare energikilder vil norsk kyllingproduksjon kunne bli enda mer klimavennlig, sier daglig leder i Norsk fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

– Norsk kyllingproduksjon er veldig klimavennlig, både i et globalt perspektiv og sammenlignet med andre kjøttproduksjoner, sier Brantsæter.

Globalt slipper kyllingproduksjon ut 5 kg CO2– ekvivalenter per kilo slaktevekt av kylling. I Norge er utslippsintensiteten nede på bare 2 kg CO2-ekvivalenter per kilo.

– Det betyr at om du er opptatt av klima bør du kjøpe kylling produsert i Norge, sier Brantsæter.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke