Millionøkning til forskning på dyrehelse og dyrevelferd

Forskere skal finne løsninger som hindrer at norske husdyr utsettes for alvorlige sykdommer.

Årets jordbruksoppgjør øker satsingen på forskning. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser derfor ut sju mill. kroner i 2020 rettet mot forskerprosjekt på dyrehelse og dyrevelferd. Totalt lyses det ut 28 mill. kroner over fire år.

Kilde: Landbruksdirektoratet