Medlemskap

Medlemskap i Norsk Fjørfelag for fjørfeholdere, inkludert Fjørfe koster kr 2.950,- i 2019.

Medlemskap i Norsk Fjørfelag gir deg stemmerett i årsmøtet sentralt og lokalt, hvor du kan være med å utforme NFL’s politikk. Som medlem i NFL får du 10 utgaver av fagbladet Fjørfe i året. Tilgang på Fjørfe gir deg mulighet til å holde deg faglig oppdatert og følge med på hva som skjer i fjørfenæringen.

Norsk fjørfenæring er en uunnværlig del av norsk landbruk og matproduksjon. Fjørfeproduksjonene står for over 40 % av det totale forbruket av alt kjøtt og egg i Norge, men vi er få produsenter i forhold til volumet vi produserer. Vi må stå sammen for å bli hørt!

Er du ikke aktiv fjørfeholder har du anledning til å bestille kun abonnement på Fjørfe.

Bestilling direkte via kontaktskjema eller ved å kontakte oss

  • Norsk Fjørfelag, Lørenveien 38, 0585 Oslo
  • Telefon : 488 94 107 (Gunvor) 922 16 165 (Karianne)
  • E-post: gunvor@nfl.no