Kyllinger er individer, ikke fabrikkvarer!

Dette er rett og slett ikke godt nok for en stolt landbruksnasjon som Norge, mener Even Jacobsen, nestleder i Grønn Ungdom Buskerud.

Kilde: Ringerikes Blad