Margrethe Brantsæter er dagleg leiar i Norsk Fjørfelag. Foto: Karianne. F. Ingerø / Norsk Fjørfelag

Kyllingen skal ha et godt liv før den blir mat

Dyrevelferd avhenger av at alle i verdikjeden gjør jobben sin. Hver dag. Hele året.

Kilde: Dagbladet