Kartlegger antibiotikaresistente bakterier i maten

Utvikling av resistens mot midler som dreper bakterier, sopp og virus er en trussel mot den globale folkehelsa.

Et eksempel er økningen av antibiotikaresistente E. coli-bakterier. De er resistente mot en gruppe antibiotika som er meget viktige innen medisin, såkalte bredspektrede cefalosporiner.

Kilde: forsning.no – les hele omtalen her!