Høyere norskandel i kyllingfôr enn det du tror

Mange tror norske kyllinger kun spiser kraftfôr fra importerte råvarer. Det stemmer ikke. Opp mot 70 prosent av fôret kyllingene spiser er norsk, og næringa har mål om å øke norskandelen ytterligere.

– Kraftfôret kyllingene spiser er hovedsakelig laget av korn. Hvor stor andel av kraftfôret som er basert på norske ressurser varierer fra 50 – 80 prosent og avhenger av både størrelsen og kvaliteten på årets kornavling. Er kornavlingen stor, og av god kvalitet reduseres behovet for importerte råvarer – og motsatt, forklarer daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke