Fjørfelaget krev uendra kraftfôrpris og betre kornkvalitet

Auka kostnader og priskutt for fjørfebønder bekymrar Norsk Fjørfelag, som ber om uendra kraftfôrpris og meir og betre norsk korn i fôret.

Kilde: Nationen