FJØRFE NR 2 2019

Fjørfe nr. 2 2019 er sendt til trykk og er på vei til din postkasse. Noen få omtaler kan også leses her.

Lagsarbeid

Øvrige omtaler

 • Nyhetsomtaler fra landets aviser
 • Potensiale for økt forbruk av egg
 • Mat og Landbruk 2019
 • Østfold og Akershus Eggforum
 • Kurs i korn- og kraftfôrpolitikk
 • Landbrukets egen nedbygging av matjord
 • Høye strømpriser og fallende investeringskostnad gir bedret lønnsomhet for solceller
 • Solinnstrålingen i Norge avhenger av plassering og vinkel
 • Solenergi er godt egnet i landbruket
 • Teknologisk utvikling sparer miljøet
 • Handlingsplanen mot Campylobacter: Positive konsekvenser for det norske samfunnet!
 • WPSA: For hett i kyllinghuset?

Statistikker