FJØRFE NR 10 2018

Fjørfe nr. 10 2018 ble sendt til trykk 19. desember og kommer i postkassen til våre medlemmer i romjulen. Du kan lese noen få omtaler allerede nå. Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt fjørfeår!

Lagsarbeid

Øvrige omtaler

  • Nyhetsomtaler fra landets aviser
  • Egg-innovasjon nødvendig for økt vekst
  • Gårdsand: Slakteandproduksjon på Torp gård
  • Slaktekyllingproduksjon: 2 dager gamle kyllinger
  • Slaktekyllingproduksjon: 36 dager gamle kyllinger
  • Viktig å være fin i fjøra
  • Stort fokus på fjørhakking i Europa – høydepunkter fra COST-kurs i Bratislava
  • Infeksiøs bursasjuke, IBD, Gumboro
  • Hvor like er mennesker og dyr?

Statistikker