Fagbladet Fjørfe

Fjørfe utgis av Norsk Fjørfelag og er det eneste spesialtidsskrift om fjørfe i Norge. Fjørfe gir oversikt over Norsk Fjørfelag sine arbeidsområder. Fagbladet gir også informasjon om dyremateriale, fôring og stell, hus og utstyr, hygiene og helse, resultatkontroll og økonomi, offentlig regulering og næringspolitikk. Fjørfe er også en kanal for nyheter fra fjørfenæringen i inn- og utland. Som medlem mottar du 10 nummer av fagbladet Fjørfe i året.

Fjorfe 1 2016_NY

  • Fjørfe gir deg informasjon om Norsk Fjørfelag’s arbeidsområder.
  • Fjørfe er kilden til kunnskap om din produksjon! De beste produsentene bruker mye tid på sin produksjon i tillegg til at de holder seg faglig oppdatert.
  • Fjørfe gir variert informasjon og har reportasjer og praktiske tips fra produsenters hverdag.
  • Månedlig rapporteres egginnveiing, slaktestatistikker, klekketall, prisrapporteringer og markedsprognoser.
  • Fjørfe inneholder aktualiteter fra næringens ulike møter og kongresser i både inn- og utland.
  • Fjørfe tilstreber å få flest mulig informative artikkelbidrag fra våre mange dyktige fagpersoner i bransjen.
  • Leverandører av varer og tjenester annonserer i Fjørfe – dette gir deg oversikt over bransjen.
  • Fjørfe er åpent for leserinnlegg. Har du noe på hjertet – kom med et bidrag og skap debatt.

Utgivelse av Fjørfe

Fjørfe utgis med 10 nummer per år. Tidsskriftet postlegges i hovedsak den siste uke i hver måned, med unntak av juli og august hvor det ikke er noen utgivelser.

Opplag og antall adresser

Fagbladet Fjørfe trykkes i 1.100 eksemplarer og sendes ut til drøyt 1.050 adresser.

Tips oss gjerne!

Vi mottar gjerne tips fra deg om hva vi skal skrive om og sette fokus på i Fjørfe. Er det en produsent, en bedrift eller et møte du synes bør omtales? Send en mail til oss i redaksjonen karianne@nfl.no.