Egg-filmer fra NytNorge

NFL har i samarbeid med MatMerk laget noen korte filmsnutter for å profilere norsk fjørfenæring.

Gå inn på NytNorge facebook.com/nytnorge eller Norsk Fjørfelag facebook.com/norskfjorfelag for å se filmene.