Det er berre éin ting norske bønder «hatar» meir enn EU

Dyrevernorganisasjonar ligg nedst på lista over kor høg tillit ulike organisasjonar nyt hos bøndene.

Norske husdyrprodusentar har rett nok lite tillit også til EU, men tilliten til dyrevernorganisasjonar er endå lågare, ifølgje ei spørjeundersøking som er gjennomført av forskingsprosjektet Aniwel blant norske husdyrprodusentar.

Kilde: Framtida.no