Debatt: Grønn kylling angriper med kjøttøks

Som listepolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Ringsaker føler jeg et sterkt behov for å åpne nebbet og tale Grønn Ungdom og vårt eget landsmøte midt imot.

Troverdighet er et stikkord for dette innlegget. Også vi politikere – og «folk flest» forøvrig – må gjerne ha personlige synspunkter i alskens saker, men punktene bør komme til syne i lys av sannhet når det handler om faglige påstander.

Kilde: Nationen