Debatt: Bedre å kutte importen

Det er ikke bærekraftig å kjøpe mer mat fra andre land. Derfor bør vi redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket samtidig som vi opprettholder matproduksjonen i Norge.

Kilde: Østlendingen