Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Mange forbrukere er opptatt av å spise klimavennlig. Ønsker du å spise kjøtt er det lite som er mer klimavennlig enn norsk kylling. -Med økt bruk av fornybare energikilder vil norsk kyllingproduksjon kunne bli enda mer klimavennlig, sier daglig leder i Norsk fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Dagsnytt 18

27. mai deltok NFL i debatt på Dagsnytt 18 hvor temaet var Grønn Ungdoms ønske om «reformasjon av kyllingindustrien».