Norsk kyllingproduksjon er klimavennlig

Mange forbrukere er opptatt av å spise klimavennlig. Ønsker du å spise kjøtt er det lite som er mer klimavennlig enn norsk kylling. -Med økt bruk av fornybare energikilder vil norsk kyllingproduksjon kunne bli enda mer klimavennlig, sier daglig leder i Norsk fjørfelag, Margrethe Brantsæter.

Dagsnytt 18

27. mai deltok NFL i debatt på Dagsnytt 18 hvor temaet var Grønn Ungdoms ønske om «reformasjon av kyllingindustrien».

Film fra FJØRFEDAGENE 2019

NFLs årsmøte og FJØRFEDAGENE 2019 ble avholdt i Trondheim 7.-8. mars. Nesten 300 deltakere med representanter fra hele fjørfenæringen var tilstede. Hold av 5.-6. mars for FJØRFEDAGENE 2020!