Grønn Ungdom vil ha mye dyrere kylling i Norge

Grønn Ungdom ønsker å legge ned kyllingproduksjonen i Norge. Søndag fikk de MDG med på å kreve drastiske omlegginger i kyllingproduksjonen. Får de det som de vil, kan det føre til dramatisk økte kyllingpriser.

Vil reglene for økologisk fjørfeproduksjon bli endret?

NORSØK har utgitt to utredninger om i økologisk fjørfeproduksjon. Den ene omhandler muligheter for utfasing av konvensjonelle dyr. Den andre omhandler driftssystemer for slaktekylling som ivaretar helse og dyrevelferd, krav om økt andel egenprodusert fôr og utfasing av konvensjonelle proteinfôrmidler. Kilde: Agropub

Dagsnytt 18

27. mai deltok NFL i debatt på Dagsnytt 18 hvor temaet var Grønn Ungdoms ønske om «reformasjon av kyllingindustrien».

MDG’s landbrukspolitikk

Miljøpartiet De Grønne har avviklet sitt landsmøte. Det er uten tvil det partiet som har vedtatt det mest omfattende dokumentet om landbruk. Sjølbergingsgrad på 60% og stans i fôrimport innen 2030, forbud mot glyfosat, nullmoms på frukt og grønt er noen av punktene på lista.