Økologiprogrammet er klart

Landbruksdirektoratet har fastsatt økologiprogrammet. Formålet er en mer målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen.

Tap og seier for bøndene

Høyre og Frp gir like store subsidier til landbruket som de andre partiene, og den tverrpolitiske støtten til bøndene er gjenopprettet. Men det hjelper lite om forbrukernes støtte forsvinner, skriver Aslak Bonde.

– Dette er bare starten på angrep

Det kan ikke være matvarekjedene, små politiske partier og dyrevernorganisasjoner som skal bestemme hvordan husdyrproduksjon skal foregå, mener Halvor Braa. Han vil møte angrep med fakta og folkeopplysning.

Nortura øker prisen på fjørfekjøtt.

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisene på kylling og kalkun med hhv. 0,50 kr/kg og 0,60 kr/kg med virkning fra 1. juli 2019. Med grunnlag i utviklingen i innfrakt– og slaktekostnader, er det besluttet å videreføre prisendringene uendret til produsent.