Antibiotikabruken innenfor landbruket er kraftig redusert

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har nådd alle seks målene innenfor handlingsplanen mot antibiotikaforbruk i Norge. I 2015 lanserte regjeringen en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens for 2015-2020 for å redusere antibiotikabruken for både mennesker og dyr. Handlingsplanen som ble oppdatert i oktober avslører blant annet at LMD har oppnådd alle målene.

Vil bygge eget eggpakkeri

Hos Stjørdals Egg på gården Skjelstad Mellom produseres det daglig over 7000 egg. I stedet for kun å sende eggene til Østlandet, vil driverne omsette mer av produksjonen lokalt. Derfor ønsker familien Gresseth å bygge et pakkeri på gården.

Bruk av legemidler med toltrazuril til fjørfe

Preparater med toltrazuril er i Norge registrert til storfe, svin og småfe. I noen EØS-land finnes toltrazurilpreparater som er registrert til ikke-eggleggende fjørfe. Virkestoffet toltrazuril skal ifølge forskrift om grenseverdier av legemidler ikke brukes til eggleggende fjørfe

Sunnmørsmat AS vinner pris

Sunnmørsmat AS på Haramsøy har en lidenskap for lokal mat med høy kvalitet. I dag blir bedrifta heidra med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal.