Eksporten af dansk økologi falder

For første gang nogensinde falder eksporten af dansk økologi. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fra 2017 til 2018 faldt eksporten af dansk økologi med 46 mio. kroner, så den nu udgør knap tre mia. kroner. Landbrug & Fødevarer forventer, at økologi-eksporten vil stige igen både i år og i 2020.

Debatt: Bedre å kutte importen

Det er ikke bærekraftig å kjøpe mer mat fra andre land. Derfor bør vi redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket samtidig som vi opprettholder matproduksjonen i Norge.

– Dramatisk økning i importen

Politikerne motarbeider målene om selvforsyning og jordbruk i hele landet, mener Kjell S. Rakkenes i Nortura. Grunnen er de økte importmulighetene politikerne vedtar.

Kyllingar, dop og datamodellar

Datamodellar reduserer behovet for forsøksdyr. Men når ein ikkje kan klare seg med det, kan forsking på kyllingegg vere eit godt alternativ til dyr som treng fôr og stell. Det kan òg gi folk færre etiske kvalar.