Annonsering

Avtale om annonsering gjøres med kontoransvarlig i NFL Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 488 94 107 eller E-post: gunvor@nfl.no

 Annonsepriser i 2019 u/mva

Rabatt pr annonse ved annonsering i 10 nummer eller 5 nummer

 Tillegg for spesialplassering (pr side):

  • 4. omslagsside (baksiden) kr 1.900,-
  • Andre sider kr 875,-

Reklamelogo på Norsk Fjørfelag sin webside

Vi tilbyr å ha logo i det rullerende reklamefeltet på forsiden av vår webside, se bilde nedenfor. Logo kan linkes direkte til deres egen hjemmeside eller annen info. Pris er kr. 1.180,- per måned. De som annonserer hel side i 10 nummer får gratis oppføring på websiden. Øvrige annonsører i Fjørfe får også rabatt på oppføring med logo. Er du interessert i et pristilbud ta kontakt med Gunvor Nøkleby Hansen på mob.: 488 94 107 E-post: gunvor@nfl.no

Utgivelse av Fjørfe i 2019

Fjørfe utgis med 10 nummer per år. Tidsskriftet postlegges i hovedsak den siste uke i hver måned, med unntak av juli og august hvor det ikke er noen utgivelser.

Opplag og antall adresser

Fagbladet Fjørfe trykkes i 1.100 eksemplarer og sendes ut til ca 1.050 adresser.