Sommersamling Østfold og Akershus Fjørfelag

Medlemmer i Østfold og Akershus Fjørfelag inviteres til fagmøte og båttur kl 18:00.