Produsentmøte og ekstraordinært årsmøte i Vestfold Fjørfelag

Hold av ettermiddagen og kvelden til et spennende program for alle fjørfeprodusenter i Vestfold! mer info kommer.