Produsentmøte og ekstraordinært årsmøte i Vestfold Fjørfelag

Det er klart for spennende møte for alle fjørfeprodusenter på Flykafeen i Vestfold!

Alle fjørfeprodusenter skal ha mottatt invitasjon på mail. Ta kontakt med margrethe@nfl.no dersom du etterlyser invitasjon!