Produsentmøte og årsmøte i Trøndelag Fjørfelag

Hold av datoen 25. november. Mer info kommer!