Produsentmøte i Fjørfelaget Vest

Hold av 13.-14. mars for fag- og årsmøte i Fjørfelaget Vest. Møtet avholdes i Bergen. Mer info kommer.

Foreløpig er følgende temaer tiltenkt det faglige programmer: Lys styring, ventilasjon, feillagte egg og rutiner ved driftsbesøk i hønsehuset.