Fagmøte i regi av Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK)

EIK sitt årlige høstmøte går av stabelen 26. september.