Fag- og årsmøte i Rogaland Fjørfelag

Hold av 29. november for fag- og årsmøte på Bryne Kro og hotell. Mer info kommer.