Fag- og årsmøte i Rogaland Fjørfelag

29. november er det klart for fag- og årsmøte på Bryne Kro og hotell.