Åpent fag- og årsmøte Eggprodusentenes Interesseklubb (EIK)

Hold av lørdag 25. januar 2020. Møtet blir avholdt på Kong Carl Hotell, Sandefjord. Mer info kommer.