Svein Sylte (foran til høyre) orientering om kylling- og kornproduksjon

Var samlet til ledermøte i Surnadal – Norges Bondelag

Vel 60 tillitsvalgte fra lokallagene og fylkeslaget, gjester og innledere deltok på det årlige ledermøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. november, som i år var lagt til Surnadal.

Det ble et faglig og sosialt vellykket ledermøte med mye faglig påfyll, motivasjon og inspirasjon til arbeidet i Bondelaget.

Ledermøtet på Thon Hotel Vårsøg i Surnadal ble ønsket velkommen til kommunen av fylkesleder Oddvar Mikkelsen. Han var på hjemmebane da han i ord og bilder presenterte Surnadal kommune. Ikke bare landbruket, men også om industri, fjell og fjord, elver og bygdene med mer. Han trakk spesielt fram at Surnadal trolig er den mest allsidige landbrukskommunen i Møre og Romsdal – 155 gardsbruk i drift med produksjon av både storfekjøtt, melk, sau, gris, kylling, egg og korn. Og Surnadal er den største skogbrukskommunen i fylket.

Kilde: Var samlet til ledermøte i Surnadal – Norges Bondelag