Ny typ av fågelinfluensa upptäckt

Statens veterinärmedicinska anstalt har upptäckt en ny typ av fågelinfluensa i Sverige hos en skadad havsörn som levde i Blekinge. H5N6-viruset kan utgöra en risk mot fågelbesättningar.

Kilde: ATL.nu