Kjøtimporten har gått ned, og mellom nna er det fordi den svenske bonden har fått høgare status, melder svenske DN. Foto: Siri Juell Rasmussen

Svensk kjøtproduksjon aukar, medan importen og forbruket minkar

I 2018 auka kjøtproduksjonen i Sverige med 3 til 4 prosent, samstundes som importen og kjøtforbruket gjekk ned. – Bøndene har høgare status, seier kjøtekspert.

– Fleire vil ha lokalprodusert, og vil verne om den svenske bonden, seier Åsa Lannhard, kjøtekspert i Statens jordbruksvern i Sverige til svenske Dagens Nyheter.

I 2018 auka kjøtproduksjonen i Sverige med 3 til 4 prosent, samstundes som importen og kjøtforbruket gjekk ned.

Kilde: Nationen