Svar på skriftlig spørsmål om import av halalslaktet kjøtt

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP) om import av halalslaktet kjøtt og om dagens lovgivning ivaretar krav til dyrevelferden.

Som Landbruks- og matminister er jeg svært opptatt av dyrevelferd, og vår nasjonale lovgivning om at det ikke er lov å slakte dyr etter halal-metoden uten forutgående bedøvelse, er således veldig viktig. Vi har høy dyrevelferd i Norge, og jeg er veldig tydelig overfor alle aktører som har dyr i produksjon, om at de har et meget stort ansvar for å ta vare på dyrene.

Vi har imidlertid etter min vurdering, ikke anledning til å forby import av kjøttvarer fra andre land som praktiserer et annet regelverk enn oss når det gjelder halal-slakting.

Jeg kan derimot forsikre representanten Leirstein om at vi har tett oppfølging av hvorvidt det eventuelt skulle pågå slik praksis i Norge, og skulle det bli avdekket vil det bli slått hardt ned på.

Kilde: Regjeringen