Stort potensiale for helseprodukter laget av norsk biomasse

Norske husdyr er kjent for god dyrehelse og lite bruk av antibiotika. Norilia mener at det gir store muligheter for å bruke den unike norske biomassen til produkter innen helse, ernæring og farmasi.

I dag er det en tredjedel av biomassen som kommer inn til Norturas slakterier og eggpakkerier som ikke blir til mat. Norilia er et datterselskap av Nortura som har som oppgave å finne nye bruksområder for denne biomassen. Daglig leder i Norilia, Morten Sollerud, tror det er stort potensiale for å øke verdien på norske landbruksprodukter ved å gå inn i nye markeder med høy betalingsvilje.

– Jeg tror det ligger enorme muligheter i å utvikle norsk biomasse til farmasøytiske produkter. Det vil få større økonomisk betydning fremover, sier han.

– Den gode dyrehelsen og vår lave bruk av antibiotika er gode argumenter når vi skal selge våre råstoff i utlandet, sier Sollerud.

– Vår biomasse har så mange unike fordeler. Vi har bare såvidt begynt å se på dette området. Det er nok mange muligheter vi ikke vet om ennå, avslutter Sollerud.

Kilde: Norsk Landbrukssamvirke