Sponsor til NFL sitt fagmøte for fjørfenæringen?

.

Torsdag og fredag 8. – 9. mars 2018 avholder Norsk Fjørfelag fag- og årsmøte i samarbeid med Hedmark & Oppland Fjørfelag på First Hotell Victoria på Hamar. Vi håper deres firma vil bli med på et felles “spleiselag i næringa” slik at vi får til et like godt møtefora for Norges fjørfeprodusenter som vi fikk i Egersund i 2017. Eksponeringen på møtet avhenger av hvilken sponsorkategori deres firma velger. Vi imøteser om deres firma vil stille som sponsor for NFL sitt arrangement!