Sponsor til Fjørfedagene?

Mange sponsorer har tegnet seg allerede, men det er fortsatt mulighet for at ditt firma kan bli sponsor.

Torsdag og fredag 8. – 9. mars 2018 avholder Norsk Fjørfelag vårt årlige fagmøte, Fjørfedagene, på Hamar. Fjørfedagene er lagt til First Hotell Victoria. Mange sponsorer har tegnet seg allerede, men det er fortsatt mulighet for at ditt firma kan bli sponsor. Se de ulike sponsoralternativene nedenfor, og også hvilke firma som allerede har tegnet avtale.