Det nye kurset Animalia er i ferd med å utvikle vil tilfredsstille både kunnskapskravet og krav til smittevernplan. Helsetjenesten for fjørfe, sau, svin og storfe, Tine SA, Den Norske Alpakkaforening, Norges Bondelag, Nortura og KLF har ansvar for det faglige innholdet. Fotograf: Animalia / Haakon Gaarder

Skriftlig smittevernplan – hva er det?

Hva er egentlig en skriftlig smittevernplan? Nok et krav uten praktisk betydning? Eller et nyttig verktøy for bonden i arbeidet med å ivareta et viktig konkurransefortrinn, god dyrehelse?

Den nye dyrehelseforskriften trådte i kraft i sommer med krav om at dyreholdere i næringsretta dyrehold skal ha rutiner som sikrer godt smittevern. Rutinene skal beskrives i en skriftlig plan. Planen skal inneholde rutiner for persontrafikk, dyreflyt, leveranser til og fra og håndtering av gjødsel, avfall, fôr, strø og utstyr for å nevne noe. Planen skal følges av en plantegning over dyre- og persontrafikken.

Det som ved første øyekast kan se ut som nok et dokumentasjonskrav i en presset hverdag, kan bli en nyttig øvelse og en avgjørende beskyttelse mot smitte. Smittestoffene kan komme til gårds med folk og dyr, kjøretøy, redskap og utstyr. Fra gårdstun, traktorhytte og støvler kan bakterier og virus flytte seg inn til dyra, hvis man ikke gjør noe for å stoppe dem.

Kilde: Animalia