Inger Helene Kravik, doktorgradstipendiat ved Veterinærinstituttet. Foto: Bryndis Holm

Sammen for bedre kyllingoverlevelse

Et nytt forskningsprosjekt skal bidra til å redusere forekomsten av E. coli­-infeksjon i slaktekylling. Resultatene skal brukes til å utvikle et system for å kontrollere infeksjoner med E. coli.

Den 1. mai startet forskningsprosjektet APEC­Seq, hvor aktører fra fjørfenæringen og forskere innen dyrehelse, bakteriologi og epidemiologi fra Veterinærinstituttet samarbeider tett. Målet er å redusere forekomsten av E. coli-­infeksjon i slaktekylling for å bedre helse og velferd hos kyllingen, samt legge til rette for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv matproduksjon.

– Vi har startet en systematisk innsamling av prøver fra flokker med høy dødelighet i første leveuke. Dette inkluderer obduksjon i felt, registrering av patologiske funn og prøvetakning til bakteriologiske undersøkelser, forteller Camilla Sekse, seniorforsker innen mattrygghet og nye helsetrusler ved Veterinærinstituttet.

Kilde: Veterinærinstituttet