Redusert bruk av antibiotika til både husdyr og kjæledyr

I perioden 2015 – 2018 ble bruken av antibiotika til husdyr i Norge redusert med 10 prosent, og med 30 prosent til kjæledyr. Rutinemessig bruk av Narasin som fôrtilsetningsstoff i kyllingproduksjonen ble faset ut i løpet av 2016.

– Norge er blant de landene i Europa som bruker minst antibiotika til husdyr, og regjeringen har satt flere tydelige mål for å få antibiotikabruken ytterligere ned, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.  – Vi ser nå at det systematiske arbeidet med å redusere antibiotikaforbruket gir resultater. Jeg er svært fornøyd med at vi allerede i løpet av 2018 nådde målene som for husdyr er en reduksjon på minst 10 prosent innen 2020, og for kjæledyr minst 30 prosent i samme tidsrom, sier Vervik Bollestad.

Rutinemessig bruk av Narasin som fôrtilsetningsstoff i kyllingproduksjonen ble faset ut i 2016. NORM-VET 2017 rapporten viser at andelen av kyllingflokkene som ble behandlet med antibiotika var svært lavt og på samme nivå som før Narasin ble faset ut.

Kilde: Regjeringen