Å bytte skotøy er et av smitteverntiltakene som bør gjennomføres. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.

Økt ansvar for dyrehelsa

Ny forskrift gir husdyrbonden større ansvar for nasjonal smitteforebygging.

Den 1. juli trer en ny dyrehelseforskrift i kraft. Forskriften inneholder flere nye bestemmelser, i tillegg til at den viderefører kravene i den gamle forskriften om bekjempelse av dyresykdommer. I følge Mattilsynet innebærer den nye forskriften at husdyreieren får økt ansvar for å ivareta dyrehelsa.

Kilde: Norsk Landbruk