Endelig skal fjørfenæringa få sitt eget forsøksbygg. Illustrasjon: NMBU

Nytt forsøkshus for fjørfe

NMBU og fjørfenæringa står bak etableringa av et 1400 kvadratmeter stort fjørfe-bygg på Ås til 35,5 millioner kroner.

Arbeidene begynner allerede nå i desember og ferdigstillelse er satt til 31. desember 2019. Det nye forsøkshuset for forskning og utdanning på fjørfe blir en del av Senter for husdyrforsøk (SHF) på Ås gård. Det er også SHF som skal stå for drifta av fjørfehuset gjennom forsøksvirksomhet på fjørfe og egg på oppdrag fra NMBU, forskningsinstitutter og næringsaktører, skriver Universitetet på Ås på hjemmesida si.

– Vi er svært glade for å få på plass denne viktige delen av Senter for husdyrforsøk, Ås gård. Med etableringen av Fjørfebygget får NMBU fasiliteter for forskning og utdanning på et stadig viktigere dyreslag. Dette gir nye faglige muligheter for NMBU og er en viktig plattform for faglig samarbeid, både mellom ulike fagmiljøer på NMBU og med eksterne aktører, sier rektor Mari Sundli Tveit.

Kilde: Bedre Gardsdrift