Norsk Fjørfelag takker for sponsorstøtten

Tusen takk til alle sponsorer som har tegnet seg til Fjørfedagene. Norsk Fjørfelag er takknemlige for at dere sponsorer har vært så velvillige. Dere gjør at vi får anledning til å satse på en ekstra god ramme for Fjørfedagene på Hamar 8.-9. mars.