Kjøttforbruket i Norge har økt betydelig over lang tid. I 2017 så man det første tegnet på at noe nytt var i gjære, med en liten nedgang, viser Helsedirektoratets ferske kostholdsrapport for 2018. FOTO: Stig B.Hansen

Norge har noen av verdens friskeste dyr. Hvorfor er det så viktig for klimaet?

Friske dyr «stinker» lite.

Stadig flere dropper kjøttet, ikke bare i januar, men hele året. Unge urbane kvinner leder an trenden. «Kjøtt har begynt å stinke», kunne vi lese i A-magasinet 3. januar.

Hensyn til klima er en av hovedgrunnene til at noen kutter kjøtt fra menyen. Mye tyder likevel på at det fortsatt vil bli spist kjøtt i Norge i uoverskuelig fremtid. Skulle det oppstå en kjøttdebatt rundt bordet, bør man ha med seg kunnskapen om at norsk kjøtt produseres mer klimavennlig enn kjøtt fra de fleste andre land i verden.

Omregnet i såkalte CO2-enheter pr. kilo produsert storfekjøtt ligger verden i snitt på 46, mens Norge ligger på rundt 17 (noen målinger viser enda lavere). Klimagassutslippet til den norske kua er derfor en tredjedel sammenlignet med storfe på verdensbasis. Også for svin og sau ligger Norge klart lavere enn gjennomsnittet. En av hovedforklaringene på dette er enkel:

I Norge, og i våre naboland Sverige og Island, har vi noen av verdens friskeste dyr.

Kilde: Aftenposten