Kraftfôrbiler: Går også til grasetere. Foto: Bjarne B. Aase

NFL med debattinnlegg: Prisnedskrivning på korn må opprettholdes!

Norsk Fjørfelag ønsker å understreke viktigheten av å skrive ned prisen på kornet tilsvarende den økning som blir fastslått.

Prisnedskriving på korn er helt essensielt for fjørfebønder. Dersom resultatet av årets jordbruksoppgjør ender slik som staten foreslår, tilsvarer dette en betraktelig økning i utgifter for fjørfebøndene i Norge.

Kilde: Nationen