I aktivitet: Slike trivselstiltak som for eksempel gåramper, skal øke dyrevelferden i kyllinghusene. Hos Den stolte hane har alle produsenter slik miljøberikelse, mens Norturas produsenterer innfører det innen 1. mai. Foto: Den stolte hane.

Konkurrentene forstår ikke Remas kyllingbytte

Kyllingprodusenten Den stolte hane mener rasebytte hos konkurrenten ikke er synonymt med bedre dyrevelferd.

Kilde: Konkurrentene forstår ikke Remas kyllingbytte – Nationen