KVALITET I ALLE LEDD: Stein Vegar Thuv har fokus på absolutt alle detaljer for å produsere høykvalitetsegg. Neste satsingsområde er å gi hønene en frittgående miljø.

Millionsatsing på miljø-egg

Han titulerer seg som eggleder, har vokst opp i fjøset og nå vil han satse millioner for å legge om til 100 prosent frittgående høns.

– Det handler om miljø, dyrehelse og best mulig kvalitet, sier Stein Vegar Thuv (44).

Tørresvik Gård på Fauske ble etablert i 1958 og har gått i arv siden den gang. Stein Vega overtok ansvaret i 1998. I dag har han 7.000 verpehøns som produserer fem millioner egg i året, noe som tilsvarer 1,5 tonn. I tillegg tar han i mot egg fra Mo og Skjerstad. Som eggprodusent i fjerde generasjon føler han et ekstra ansvar for å drive så miljøbevisst som mulig.

– Vår visjon er å skape en grønn gård og i løpet av 2019 skal vi kun ha frittgående høner.

Kilde: Bodø Nu / Respons